Zakładanie „firmy na żonę” a odpowiedzialność karnoskarbowa

Zakładanie „firmy na żonę” a odpowiedzialność karnoskarbowa

Od wielu lat można zaobserwować pewien „trend” społeczny jakim jest zakładanie działalności gospodarczej na małżonki, córki lub partnerki, a która faktycznie prowadzona jest przez mężów, ojców lub partnerów. Pani będąca właścicielką „firmy” oprócz podawania na fakturach lub umowach swoich danych, nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności. Czy takie działanie jest karalne na gruncie prawa karnego skarbowego?

Na powyższe pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, odpowiedniej dla każdej sytuacji. Otóż kodeks karny skarbowy w art. 55 KKS wskazuje, że podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem lub nazwą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, ponosi odpowiedzialność karnoskarbową. Z powyższego wynika, że w określonych sytuacjach osoba zakładająca „firmę” na kogoś innego, popełnia przestępstwo karnoskarbowe. Aby rozważać taką odpowiedzialność, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: po pierwsze osoba taka musi działać w celu zatajenia prowadzenia przez siebie działalności (np.: nie może jej prowadzić z uwagi na świadczenie socjalne, które pobiera, zakaz konkurencji związany z zatrudnieniem, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu) lub zatajeniu rzeczywistych jej rozmiarów (część transakcji faktycznie wykonanych przez danego przedsiębiorcę rozliczana jest w innym podmiocie). Po drugie przy wykonywaniu działań gospodarczych musi posługiwać się danymi innego podmiotu (np.: w zawieranych umowach lub wystawianych fakturach podawać dane „firmy” małżonki). Ponadto działanie takie musi narażać podatek na uszczuplenie.

Mając powyższe na uwadze, trudno mówić o popełnieniu przez kogokolwiek przestępstwa karnoskarbowego w sytuacji gdy działalność założona jest na małżonkę, a w rzeczywistości małżonkowie prowadzą ją wspólnie, lub prowadzi ją mąż mający wszelkie pełnomocnictwa lub będący zatrudniony w „firmie”, jeżeli taki sposób prowadzenia działalności i zarobkowania nie powoduje narażenia podatku na uszczuplenie. Jeżeli jednak działalność zakładana jest na małżonkę w celu wprowadzenia „oszczędności podatkowych”, np.: w sytuacji gdy mąż prowadzi od kilku lat dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, jednak z uwagi na wysokość odprowadzanego podatku zakładana jest działalność małżonki dokładnie o takim samym profilu, w celu przeprowadzenia części transakcji przez tę drugą działalność i naraża to podatek na uszczuplenie, można rozważać odpowiedzialność karnoskarbową za przestępstwo z art. 55 KKS.

Podsumowując, pary chcące prowadzić działalność w tzw. formie „firma na żonę” powinny zachować dużą ostrożność przy prowadzeniu działalności w takim systemie, albowiem omówione wyżej zachowanie może powodować odpowiedzialność karnoskarbową za przestępstwo z art. 55 KKS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *